Privacy verklaring

Met deze privacyverklaring informeert Melanated Travels & Tours u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft. 
 

1. Welke gegevens verzamelen wij van u:

A. Indien wij u spreken op een beurs of evenement kan het zijn dat wij de volgende gegevens van u bewaren:

- Naam

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Favoriete bestemming

Deze gegevens worden door mij niet gedeeld, maar, tenzij anders afgesproken, wel gebruikt voor marketingdoeleinden. 
 

B. In de offertefase verzamelen wij de volgende gegevens:

- Gegevens over uw reisgezelschap, zoals officiële namen volgens paspoort, leeftijd en geslacht van de reizigers. 

Deze gegevens hebben wij nodig om via onze leveranciers uw reisonderdelen te boeken. Behalve met de leveranciers worden deze gegevens niet gedeeld met derden. 
 

Omdat het heel belangrijk is dat de namen op de vliegtickets overeen komen met de namen volgens uw paspoort, kan het handig zijn dat Melanated Travels & Tours u een kopie van uw paspoort verstrekt. Dit is niet verplicht. Als Melanated Travels & Tours deze wel van u ontvangt, zal deze alleen gebruikt worden voor het controleren van uw gegevens op de reispapieren (dit mag u ook op de copy vermelden). Indien u er voor kiest om Melanated Travels & Tours op een andere wijze dan door middel van een paspoort kopie deze gegevens te verstrekken, is het belangrijk dat u zeer goed controleert of deze gegevens exact zijn overgenomen en overeenkomen met uw paspoort. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Melanated Travels & Tours.   
 

- Hiernaast verzamelt Melanated Travels & Tours gegevens over de gewenste reis, zoals hobbies, voorkeuren van manier van reizen, budget en informatie over reizen die u in het verleden heeft gemaakt. Deze gegevens worden door Melanated Travels & Tours niet verstrekt aan derden, maar alleen gebruikt om een passend voorstel voor u te maken. 
 

C. Indien u besluit uw reis te boeken, registreer Melanated Travels & Tours tevens de volgende gegevens van u:

- Dieetwensen

- Medische gesteldheid (voor zover relevant voor uw reis)

- Gewenste kamertypes

U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Melanated Travels & Tours deelt deze gegevens met de leverancier en de accommodaties ter plaatse, zodat zij hier beter rekening mee kunnen houden. Indien u deze gegevens niet verstrekt, of als u deze gegevens niet met de accommodaties wilt delen, kan het zijn dat er ter plaatse geen rekening meer mee gehouden kan worden. 


Hiernaast verzoeken wij u ook om de volgende gegevens aan Melanated Travels & Tours door te geven:

- Informatie annuleringsverzekering (maatschappij en polisnummer)

- Informatie reisverzekering (maatschappij en polisnummer)

- Contactgegevens tijdens uw reis van thuisblijvers 

U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar indien u deze gegevens niet verstrekt kan Melanated Travels & Tours in het geval van calamiteiten, u mogelijk minder goed van dienst zijn. Deze gegevens zullen niet worden gedeeld met derden. De gegevens van de thuisblijvers zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
 

D. Indien u Melanated Travels & Tours verzoekt een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten, verzamel Melanated Travels & Tours Reizenverder de volgende gegevens van u: 

- gewenste dekkingsomvang

- verzekeringsopties

Deze gegevens gebruikt Melanated Travels & Tours om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar en deelt deze met geen andere partijen.
 

E. Bij contact tijdens of na afloop van de reis noteert Melanated Travels & Tours de volgende gegevens:

- naam

- beoordeling van uw reis

- uw feedback

- overige informatie die u vermeldt tijdens de reisevaluatie 

U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Melanated Travels & Tours gebruik deze gegevens om eigen kennis te verrijken en daarnaast worden deze gegevens met de leveranciers  en de accommodaties ter plaatse gedeeld als terugkoppeling op hun geleverde diensten.
 

2. Algemeen 

A. Bewaartermijn

Melanated Travels & Tours bewaart de van u verzamelde gegevens tot het moment van u wordt vernomen dat u niet langer wilt dat ze bij Melanated Travels & Tours bewaard worden, of dat verwacht wordt dat bewaren niet langer nuttig is. Melanated Travels & Tours bewaard deze gegevens zodat bij een toekomstige offerteaanvraag niet alle gegevens opnieuw nagevraagd dient te worden.
 

B. Recht van inzage

Indien u wilt weten welke gegevens Melanated Travels & Tours van u verzameld heeft wordt u verzocht dit schriftelijk te laten weten. Er zal u dan een overzicht toekomen van de door Melanated Travels & Tours verzamelde gegevens.
 

C. Recht van correctie

Indien u van mening bent dat de door Melanated Travels & Tours vastgelegde gegevens niet juist zijn, wordt u verzocht dit per omgaande mede te delen, zodat Melanated Travels & Tours deze gegevens kan aanpassen.
 

D. Recht van vernietiging

Indien u wilt dat Melanated Travels & Tours alle gegevens van u vernietigt, wordt u verzocht dit schriftelijk te laten weten. Melanated Travels & Tours zal er dan zorg voor dragen dat alle gegevens worden vernietigd, behalve de gegevens welke Melanated Travels & Tours volgens de belastingwet moet behouden. Indien uw reis nog niet is afgelopen op het moment van dat u dit verzoek indient, kan Melanated Travels & Toursverder niet instaan voor het vervolg van uw reis. U blijft echter wel gehouden aan het betalen van eventuele nog niet betaalde reissommen.  
 

E. Beveiliging

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Melanated Travels & Tours neemt alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eis van derden die uw persoonsgegevens voor Melanated Travels & Tours verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat: 

- toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking

- mijn netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden

- het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.
 

F. Wijzigingen

Melanated Travels & Tours dient deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. Melanated Travels & Tours zal de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

Image by Fernando Jorge